Skip to content

Zmiany w podatku VAT w mocy od 1 października 2013 roku

Od 1 października 2013 r. obowiązywać będą nowe przepisy ustawy VAT wprowadzone uchwaloną przez Sejm w dniu 26 lipca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 1027).

Podstawowym celem nowelizacji jest walka z wyłudzeniami oraz oszustwami podatkowymi w zakresie handlu tzw. „towarami wrażliwymi” (wyroby stalowe, paliwo, nieobrobione złoto).

Zakłada ona solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy przy transakcjach dotyczących towarów wymienionych w załączniku nr 13 w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy.

Nowe przepisy ograniczają możliwość kwartalnego rozliczania VAT w przypadku handlu powyższymi towarami, rozszerzają katalog towarów wymienionych w załączniku nr 11, do których zastosowanie ma „odwrotne obciążenie”, a także zwiększają zakres stosowania zwolnienia do przekazywanych produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym omówieniem tematu odsyłamy do przygotowanego przez nas opracowania w formie alertu podatkowego. Więcej…

EnglishGermanPolish