Skip to content

Umowy o wymianie informacji podatkowych z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi i Kajmanami

28 listopada 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych wraz z protokołem oraz Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, jak również 29 listopada 2013 r. umowę między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach  podatkowych.

Dokumenty sporządzono w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

  • Umowa z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług.
  • Umowa z Kajmanami obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Według uwzględnionej w umowach procedury wymiany informacji na żądanie strony umowy mogą przekazywać informacje dotyczące m.in.:

  • wymiaru i poboru podatków,
  • windykacji i egzekucji zaległości podatkowych,
  • dochodzenia w sprawach podatkowych,
  • ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art. 1 umowy).

Oprócz możliwości dwustronnej wymiany informacji przez banki czy inne instytucje finansowe, umowy regulują takie kwestie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Teksty umów znajdują się tutaj…

EnglishGermanPolish