Skip to content

TaxPress nr 8/2013

W kolejnym lutowym wydaniu TaxPress zwracamy Państwa uwagę na postanowienie NSA z dnia 21 lutego 2013 r. (I FSK 221/12), w którym sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w sprawie rozliczania VAT przez komorników sądowych dokonujących egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości.

Następnie uznaliśmy za ciekawy artykuł pt. „Kiedy sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT?”, którego autorka analizuje wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2013 r. (I FSK 227/12) odnoszący się opodatkowania VAT transakcji sprzedaży gruntów rolnych nabytych do prowadzenia działalności rolniczej.

W zakresie podatków dochodowych chcemy nawiązujemy do wyroku NSA z dnia
20 lutego 2013 r. (II FSK 1256/11), dotyczącego powstawania przychodu po stronie pracownika w związku z uczestnictwem w imprezie integracyjnej organizowanej
przez pracodawcę.

Ostatecznie wskazujemy na materiał pt. „Odwołania nie może oceniać ten sam urzędnik”, którego autor omawia uchwałę NSA z dnia 18 lutego 2013 r. (I GPS 1/12), dotyczącą rozpatrywania odwołania przez organ w sytuacji, gdy pierwotna decyzja została wydana przez ten sam organ , właściwy do rozpatrzenia odwołania.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish