Skip to content

TaxPress nr 7/2014

Prezentujemy Państwu najnowsze wydanie TaxPress, w którym zwracamy uwagę m.in. na wyrok NSA z dnia 12 lutego 2014 r. (I FSK 353/13), dotyczący odliczania VAT przez oddział firmy zagranicznej, prowadzący w Polsce działalność na rzecz spółki macierzystej.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Fiskus błędnie odczytał uchwałę o premiach”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 11 lutego 2014 r. (I FSK 310/13), odnoszący się do dokumentowania premii pieniężnych udzielanych kontrahentom za osiągnięcie określonego poziomu obrotów.

W zakresie podatków dochodowych za ciekawy uznaliśmy natomiast wyrok NSA z dnia 12 lutego 2014 r. (II FSK 607/12), dotyczący zwolnienia z opodatkowania dochodu osiąganego w związku z wniesieniem do spółki kapitałowej aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Wezwanie na przesłuchanie wydłuża termin przedawnienia zobowiązania podatkowego”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 11 lutego 2014 r. (I FSK 67/13), dotyczący skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 7/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish