Skip to content

TaxPress nr 7/2013

W kolejnym lutowym numerze TaxPress chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 8 lutego 2013 r. (I FSK 520/12), dotyczący opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, będących jej zdaniami nałożonymi przez przepisy prawa.

Przytaczamy także artykuł pt. „VAT: Marketing plus konkurs to usługa kompleksowa”, którego autor analizuje wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 stycznia 2013 r. (I SA/Kr 1593/12), odnoszący się do odliczania VAT z faktur dokumentujących wykonanie usług kompleksowych.

W zakresie podatków dochodowych ukazujemy interpretację Izby Skarbowej w Łodzi  z dnia 28 grudnia 2012 r. (IPTPB3/423-328/12-4/KJ), dotyczącą zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Ostatecznie wskazujemy również na artykuł pt. „Pełnomocnik nie może zakwestionować odwołania klienta”, którego autorka omawia  wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2012 r. (I FSK 1738/11), dotyczący złożenia odwołania od decyzji przez podatnika w sytuacji, gdy ma on ustanowionego pełnomocnika.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish