Skip to content

TaxPress nr 6/2013

W dzisiejszym TaxPress pragniemy zainteresować Państwa jednym z wyroków NSA
(I FSK 386/12), dotyczącym odliczania całego VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto na uwagę zasługuje artykuł pt. „Sprzedaż gruntów ornych jest zwolniona
z VAT”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2013 r. (IPTPP2/443-910/12-4/KW), odnoszącą się do opodatkowania VAT transakcji sprzedaży gruntów ornych będących użytkami rolnymi.

W zakresie podatków dochodowych nawiązujemy do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2012 r. (I SA/Gl 575/12), dotyczącego rozliczania kosztów pośrednich rozłożonych w czasie.

Ostatecznie wskazujemy także na artykuł pt. „Wynik kontroli skarbowej nie podlega zaskarżeniu”, którego autorka omawia  wyrok NSA z dnia 26 października 2012 r.
(II FSK 532/11), dotyczący zaskarżenia do sądu administracyjnego wyniku kontroli przeprowadzonej przez urząd kontroli skarbowej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish