Skip to content

TaxPress nr 52/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 16 listopada 2015 r. (I FSK 759/14) dotyczący opodatkowania VAT soków i napojów.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 10 października 2015 r. (II FSK 1922/13) odnoszący się do zaliczania w koszty podatkowe strat na opcjach walutowych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „VAT: Wydanie towarów jest częścią usługi marketingowej”, którego autor analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 r. (III SA/Wa 4024/14) dotyczący opodatkowania VAT kompleksowej usługi marketingowej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek od nieruchomości za stacje transformatorowe”, której autor omawia interpretację Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 listopada 2015 r. dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości kontenerowych stacji transformatorowych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 52/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish