Skip to content

TaxPress nr 52/2013

W ostatnim tegorocznym wydaniu TaxPress nawiązujemy do wyroku WSA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. (I SA/Po 482/13), dotyczącego odliczania VAT od rat leasingowych oraz paliwa do pojazdu specjalnego – bankowozu.

Ponadto na uwagę zasługuje artykuł pt. „Za tydzień faktury już na nowych zasadach”, którego autorka omawia zmiany w przepisach wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 r. odnoszące się do wystawiania faktur VAT.

W zakresie podatków dochodowych za ciekawy uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2013 r. (III SA/Wa 1454/13), dotyczący rozliczania bonusów pieniężnych otrzymywanych w zamian za osiągnięcie określonego poziomu obrotów.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych”, którego autorka omawia wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 października 2013 r. (I SA/G0 408/13), dotyczący stosowania przez organ podatkowy  jednej z uznaniowych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 52/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish