Skip to content

TaxPress nr 51/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na uchwałę NSA z dnia 16 listopada 2015 r. (I FPS 6/15) dotyczącą opodatkowania VAT wydania nieruchomości wspólnikowi w zamian za jego udziały w spółce w celu ich umorzenia.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2015 r. (II FSK 2273/13) odnoszący się do rozliczania w kosztach na zasadach ogólnych wydatków na wynajem samochodu osobowego używanego w firmie oraz na usługi serwisowe tego pojazdu (assistance i serwis ogumienia).

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Odliczenia VAT: wydatki na prawnika mają związek z działalnością spółki”, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2015 r. (IPTPP1/443-151/12-5/15/S/MW) dotyczącą możliwości odliczania VAT z faktury wystawionej przez pełnomocnika podatnika, który reprezentował go w sporze sądowym z fiskusem.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty”, której autor omawia jedną ze zmian w Ordynacji podatkowej, która zgodnie z ustawą nowelizującą wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 51/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish