Skip to content

TaxPress nr 51/2013

W przedświątecznym wydaniu TaxPress  chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2013 r. (I SA/Bk 227/13), dotyczący zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów używanych będących budynkami w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Nie zawsze trzeba mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej”, którego autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 listopada 2013 r. (I SA/Po 881/13), odnoszący się do możliwości obniżenia podstawy opodatkowania bez posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez kontrahenta.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok NSA z dnia 27 listopada 2013 r. (II FSK 2912/11), dotyczący wyłączenia z kosztów odsetek od kredytów udzielonych spółce przez jej wspólników posiadających co najmniej 25 % udziałów.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Dowody z bezprawnej kontroli podatkowej nie tracą mocy”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2013 r. (II FSK 1645/12) w zakresie możliwości posługiwania się w innym postępowaniu dowodami z postępowania kontrolnego, które zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów prawa.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 51/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish