Skip to content

TaxPress nr 50/2013

Przedstawiamy 50. już w tym roku wydanie TaxPress. Chcemy w nim zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2013 r. (I FSK 643/13), dotyczący następstwa prawnego i możliwości odzyskania VAT naliczonego przez gminę w związku ze zlikwidowaniem jej jednostki budżetowej.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „VAT: Hotele stosują różne stawki podatku”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2013 r. (I FSK 1758/12), odnoszący się do opodatkowania VAT usług hotelarskich.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2013 r. (II FSK 3019/11), dotyczący zwolnienia z PIT wynagrodzenia pracownika organu podatkowego, finansowanego ze środków unijnych.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „NSA: Ani fiskus, ani sąd nie może oceniać zdrowia podatnika”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2013 r. (II FSK 178/12), dotyczący przywracania terminu na wniesienie odwołania od decyzji podatkowej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 50/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish