Skip to content

TaxPress nr 5/2013

W najnowszym lutowym TaxPress zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2013 r. (I FSK 1572/12), odnoszący się do możliwości złożenia wniosku
o wydanie interpretacji w cudzej sprawie.

Za interesujący uznaliśmy także artykuł pt. „Kiedy wywóz towarów poza UE podlega 0% VAT?”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2012 r. (I FSK 970/11), dotyczący możliwości zastosowania przez podatnika stawki 0 % VAT w przypadku eksportu towarów.

W zakresie podatków dochodowych postanowiliśmy nawiązać do wyroku WSA
w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. (III SA/Wa 1639/12), odnoszącego się do zwolnienia z CIT funduszu zagranicznego osiągającego przychody w Polsce.

Ostatecznie wskazujemy na materiał pt. „Izba Skarbowa nie może odmówić interpretacji w sprawie e-faktur”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2013 r. (I FSK 357/12), dotyczący wydawania przez organ podatkowy interpretacji
w zakresie autentyczności i integralności faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish