Skip to content

TaxPress nr 49/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2015 r. (I FSK 1192/14) dotyczący opodatkowania VAT usługi wywozu odpadów komunalnych i budowlanych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2015 r. (II FSK 2263/13) odnoszący się do powstawania nowego przychodu po stronie podatnika wskutek dopłaty dokonanej przez kontrahenta w ramach jednej transakcji sprzedaży znaków towarowych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Faktury za obsługę wypłaty dywidendy nie dają odliczenia VAT”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2015 r. (I FSK 1193/14) dotyczący możliwości odliczania VAT z faktur dokumentujących wydatki dokonane na obsługę wypłaty dywidendy.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Były prezes nie może złożyć korekty deklaracji spółki z o.o.”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 30 października 2015 r. (I FSK 1783/15) dotyczący reprezentowania spółki przez byłego prezesa jej zarządu, będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem tej spółki.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 49/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish