Skip to content

TaxPress nr 49/2014

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014 r. (I FSK 981/13) dotyczący opodatkowania VAT kwoty wypłacanej wynajmującemu przez najemcę w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy najmu.

W zakresie podatków dochodowych na zainteresowanie zasługuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 marca 2014 r. (I SA/Wr 2376/13) odnoszący się do opodatkowania majątku otrzymanego przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej w związku z jej likwidacją.

„Gmina nie zawsze staje się podatnikiem VAT przy sprzedaży towarów”, w tym artykule omawiamy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 października 2014 r. (I SA/Wr 1730/14) dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży przez gminę przedmiotów nabytych przez nią w drodze spadku.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Kurator dla spółki kapitałowej bez zarządu”, w której interpretujemy uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r. (III CZP 101/14) dotyczącą ustanawiania dla spółki kuratora upoważnionego do reprezentowania jej w postępowaniu podatkowym.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 49/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish