Skip to content

TaxPress nr 49/2013

Przedstawiamy kolejny numer DMS TAX Press, w którym chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 29 listopada 2013 r. (I FSK 1763/12), dotyczący odliczania VAT od towarów i usług zakupionych do świadczenia usług szkoleniowych w stanie prawnym do 2010 r.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Pięć transakcji to margines działalności„, którego autorka omawia jeden z wyroków NSA (I FSK 1757/12), odnoszący się do ustalania proporcji odliczania VAT w związku ze świadczeniem usług opodatkowanych VAT i zwolnionych z opodatkowania.

W zakresie podatków dochodowych za interesującą uznaliśmy interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2013 r. (DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005), dotyczącą uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na czynsz za samochody osobowe wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, a niewprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Interpretacja podatkowa powinna obejmować przepis prawa pracy”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 27 listopada 2013 r. (II FSK 27/12), odnoszący się do obowiązku analizowania przez organ przepisów innych niż podatkowe przy wydawaniu interpretacji indywidualnych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 49/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish