Skip to content

TaxPress nr 48/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 30 listopada 2015 r. (I FSK 1292/14) dotyczący zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie 25 dni.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 10 listopada 2015 r. (II FSK 2189/13) odnoszący się do uwzględniania w kosztach spółki wydatków na przeprowadzenie czynności nabywania akcji w celu ich umorzenia.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Podatnik musi zapłacić podatek VAT wykazany w błędnej fakturze”, którego autor omawia wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2015 r. (I SA/Sz 125/15) dotyczący konieczności odprowadzenia podatku VAT wykazanego w tzw. pustych fakturach (nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych).

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Interpretacja nie może dotyczyć zdarzenia przyszłego”, której autor wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2015 r. (II FSK 2435-2438/13) dotyczący wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 48/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish