Skip to content

TaxPress nr 48/2013

Przedstawiamy Państwu  kolejny numer DMS TAX Press, w którym m.in. zwracamy uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 28 listopada 2013 r. (C-319/12), dotyczący opodatkowania VAT usług edukacyjnych.

Przytaczamy także artykuł pt. „Pobór opłat za korzystanie z przystanków wyłączony z VAT”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 27 listopada 2013 r. (I FSK 1781/12), odnoszący się do występowania w charakterze podatnika VAT zarządu dróg i transportu, pobierającego w imieniu miasta opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych.

W zakresie podatków dochodowych za interesującą uznaliśmy interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), dotyczącą uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na napoje, poczęstunek, ciepłe posiłki podawane w trakcie spotkań z kontrahentami.

Ostatecznie wskazujemy na materiał pt. „Nadpłata zaliczona na poczet długu uprawnia do niższych odsetek”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 20 listopada 2013 r. (I FSK 1707/1708/12) dotyczący naliczania przez organ niższych odsetek za zwłokę w związku ze złożeniem przez podatnika korekty deklaracji i spłatą w całości zaległości podatkowych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 48/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish