Skip to content

TaxPress nr 47/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na jeden z wyroków NSA (I FSK 883/14) dotyczący opodatkowania VAT czynności skupowania działek budowlanych w imieniu dewelopera, na których następnie budowane są nieruchomości.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 r. (I SA/Wr 1595/15) odnoszący się do powstawania przychodu u pracownika korzystającego z samochodu służbowego wskutek finansowania przez pracodawcę kosztów paliwa zużywanego do prywatnych celów.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Podwykonawca skorzysta na zwolnieniu VAT”, którego autor omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 października 2015 r. (I SA/Gd 1316/15) dotyczący zwolnienia z VAT usługi zewnętrznej likwidacji szkód świadczonej przez spółkę w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zakupionych gruntów”, której autor omawia jedną z interpretacji Prezydenta Miasta Gdańska dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych, leśnych i nieużytków, na których mają być świadczone usługi w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 47/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish