Skip to content

TaxPress nr 47/2013

W dniu dzisiejszym przedstawiamy kolejny numer TaxPress, w którym chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 19 listopada 2013 r. (I FSK 1610/12), dotyczący opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką VAT 0%.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Miejscem świadczenia usług magazynowania jest siedziba klienta”, którego autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 września 2013 r. (I SA/Po 643/13), odnoszący się do opodatkowania VAT kompleksowych usług magazynowania towarów.

W zakresie podatków dochodowych za interesującą uznaliśmy interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2013 r. (ILPB4/423-194/13-2/DS) dotyczącą obowiązkowej korekty kosztów w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Nie ma przepisu, nie ma zakazu”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 6 września 2013 r. (I FSK 1046/12), dotyczący wydawania interpretacji indywidualnej w sprawie, co do której przeprowadzono kontrolę zakończoną wydaniem protokołu.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 47/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish