Skip to content

TaxPress nr 46/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na uchwałę NSA z dnia 16 listopada 2015 r. (I FPS 6/15) dotyczącą opodatkowania VAT przekazania przez spółkę wspólnikowi nieruchomości za nabycie jego udziałów w celu umorzenia.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 17 listopada 2015 r. (II FSK 2565/13) odnoszący się do prawa ujmowania w kosztach podatkowych odszkodowania wypłaconego za zwolnienie z pracy członka zarządu.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Kredyt kupiecki to odrębna usługa finansowa”, którego autor omawia wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 października 2015 r. (III SA/Gl 675/15) dotyczący ustalania podstawy opodatkowania w VAT w sytuacji, gdy do ceny usługi lub towaru doliczane są odsetki w myśl klauzuli o dodatkowym kredytowaniu.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Fiskus nie milczy, kiedy odmawia wszczęcia postępowania”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 13 listopada 2015 r. (II FSK 2150/13) dotyczący instytucji tzw. interpretacji milczącej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 46/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish