Skip to content

TaxPress nr 46/2014

Przedstawiamy Państwu kolejne listopadowe wydanie tygodnika. Chcemy w nim zwrócić uwagę m. in. na wyrok NSA z dnia 19 listopada 2014 r. (I FSK 1694/13) dotyczący odliczania VAT od samochodów nabytych w celu wynajmu za wynagrodzeniem innym podmiotom.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 października 2014 r. (III SA/Wa 1047/14) odnoszący się do sprzedaży premiowej.

Przeczytamy także artykuł: „Naprawa błędów podwykonawcy bez VAT”, w którym omawiamy wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 października 2014 r. (I SA/Kr 1089/14) dotyczący opodatkowania VAT tzw. wykonania zastępczego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Zwolnienia z podatku od nieruchomości a obowiązek podatkowy współwłaściciela”. Znajdziemy tutaj interpretację wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2014 r. (I SA/Rz 322/14) dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości części nieruchomości będącej własnością zakładu pracy chronionej zwolnionego z opodatkowania.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 46/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish