Skip to content

TaxPress nr 46/2013

Przedstawiamy kolejny numer TaxPress. Chcemy w nim zwrócić Państwa uwagę na dwie uchwały NSA z dnia 21 października 2013 r. (I FPS 4/13, I FPS 5/13), dotyczące opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Decyzja w sprawie innego podatnika może stanowić dowód”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 8 listopada 2013 r. (I FSK 1571/12), odnoszący się do orzekania przez organy podatkowe w zakresie zobowiązań podatkowych w stosunku do grup przestępczych.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok WSA w Łodzi
z dnia 27 września 2013 r. (I SA/Łd 1473/12), dotyczący zaliczenia do odpowiedniego źródła przychodów  z dywidend akcjonariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Podatek od nieruchomości: Wiata czy magazyn z zadaszeniem to budowle a nie budynki”, którego autor omawia wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 października 2013 r. (I SA/Go 447/13), odnoszący się opodatkowania podatkiem od nieruchomości wiaty i magazynu z zadaszeniem.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 46/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish