Skip to content

TaxPress nr 44/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 22 października 2015 r. (C-264/14) dotyczący zwolnienia z opodatkowania VAT sprzedaży tzw. bitcoinów.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 17 września 2015 r. (II FSK 1849/13) odnoszący się do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów odsetek od pożyczki w kontekście tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „E-fakturę można wydrukować i przechowywać tylko w formie papierowej”, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 października 2015 r. (IBPP2/4512-688/15/Icz) dotyczącą spełnienia wymogu autentyczności i integralności przez faktury przesyłane drogą elektroniczną w formacie pdf i jpg.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Płatności podatków i odzyskiwanie nadpłat po nowemu”, której autor omawia zmiany w Ordynacji podatkowej, jakie mają wejść w życie z początkiem 2016 r.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 44/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish