Skip to content

TaxPress nr 43/2014

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r. (I FSK 1480/13) dotyczący opodatkowania VAT tzw. czynności sporadycznych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 23 października 2014 r. (II FSK 2499/12) odnoszący się do uwzględniania w kosztach CIT odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca spółki, który w dniu spłaty pożyczki nie był już właścicielem udziałów.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Parking z abonamentami można było zbyć bez podatku”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 30 października 2014 r. (I FSK 1545/13) dotyczący zwolnienia z VAT transakcji dokonanych w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Interpretacja musi zawierać pełne uzasadnienie prawne”, w której interpretujemy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 września 2014 r. (I SA/Wr 752/14) dotyczący sposobu formułowania przez organ odpowiedzi na wnioski podatników w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 43/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish