Skip to content

TaxPress nr 43/2013

W dniu dzisiejszym przedstawiamy kolejny numer TaxPress, w którym zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 18 października 2013 r. (I FSK 1479/12), dotyczący zwrotu VAT w przyspieszonym terminie 25 dni

Przytaczamy również artykuł pt. „NSA wciąż nie jest pewien, jak wynajmujący ma rozliczać VAT”, którego autorka omawia postanowienie NSA z dnia 22 października 2013 r. (I FSK 1389/12), którym sąd kierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w zakresie rozliczania w VAT kosztów dostaw mediów, które są refakturowane przez wynajmującego na najemcę lokalu.

W zakresie podatków dochodowych za ciekawą uznaliśmy uchwałę NSA z dnia 21 października 2013 r. (I FPS 1/13), dotyczącą zaliczania do odpowiedniego źródła przychodu pełnomocników z tytułu wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.

Ponadto wskazujemy na materiał pt. „Małżonkowie jako jedna strona postępowania”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 10 września 2013 r. (II FSK 2536/11), dotyczący prowadzenia postępowania podatkowego w zakresie podatku PIT w stosunku do małżonków rozliczających się wspólnie.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 43/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish