Skip to content

TaxPress nr 42/2014

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r. (I FSK 1463/13) dotyczący możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT w myśl art. 113 uVAT w trakcie roku podatkowego.

W zakresie podatków dochodowych za interesujące uznaliśmy dwa wyroki NSA z dnia 19 września 2014 r. (II FSK 2280/12, II FSK 2281/12) odnoszące się do opodatkowania PIT świadczenia polegającego na zapewnieniu pracownikom oddelegowanym do pracy noclegu w hotelu pracowniczym.

Przytaczamy artykuł: „Samorządy skonsumują VAT”, w którym omawiany jest wyrok NSA z dnia 21 października 2014 r. (I FSK 1546/13) dotyczący odliczenia VAT przez gminę od inwestycji przekazanej nieodpłatnie dla jej jednostki budżetowej

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „W nadzwyczajnym trybie rozstrzygnie ta sama osoba”, w której interpretujemy wyrok NSA z dnia 17 października 2014 r. (II FSK 622/13) dotyczący instytucji wyłączenia pracownika organu w odniesieniu do orzekania w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 42/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish