Skip to content

TaxPress nr 42/2013

W dzisiejszym wydaniu TaxPress zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 10 października 2013 r. (I FSK 1292/12), dotyczący opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych.

Ponadto za interesujący uznaliśmy artykuł pt. „Po wydaniu towaru trzeba zapłacić VAT od transakcji z oszustem”, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 września 2013 r. (IPTPP4/443-462/13-2/BM), odnoszącą się do możliwości anulowania faktur VAT i skorygowania deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy przedmiot dostawy został wydany kontrahentowi będącemu oszustem, a faktur VAT nie można mu dostarczyć.

W zakresie podatków dochodowych prezentujemy wyrok NSA z dnia 9 października 2013 r. (II FSK 2844/11), dotyczący możliwości odzyskania podatku PIT, pobranego od pracownika w związku z zapewnieniem mu przez pracodawcę bezpłatnego dojazdu do pracy.

Ostatecznie wskazujemy także na artykuł pt. „Podatki zabezpieczone hipoteką muszą się przedawniać”, którego autorka analizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. (SK 40/12), dotyczący upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 42/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish