Skip to content

TaxPress nr 41/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na uchwałę NSA z dnia z dnia 12 października 2015 r. (I FPS 1/15) dotyczącą opodatkowania VAT jako dostawy towarów czynności wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy postanowienie NSA z dnia 13 października 2015 r. (II FSK 3069/13) odnoszące się do uwzględniania w kosztach spółki wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, premii i nagród pochodzących z podziału wyniku finansowego netto.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Syndyk nie dolicza VAT do zwróconych mu wydatków „, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 11 września 2015 r. (I FSK 862/14) dotyczący opodatkowania VAT wydatków zwracanych syndykowi za czynności wykonywane w ramach postępowania upadłościowego obejmujących koszty podróży oraz bilety parkingowe.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek od nieruchomości po zakończeniu budowy?”, której autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r. (III SA/Wa 612/14) dotyczący kwestii powstania obowiązku uiszczania podatku od nieruchomości w związku z zakończeniem budowy budynku biurowo-handlowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 41/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish