Skip to content

TaxPress nr 41/2013

W najnowszym numerze TaxPress chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 września 2013 r. (I SA/Gd 792/13), dotyczący opodatkowania VAT wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę dla menadżera, ponoszącego odpowiedzialność za swoje usługi.

Ponadto za ciekawy uznaliśmy artykuł pt. „Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez współmałżonka”, którego autorka omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2013 r. (IPTPP4/443-331/13-6/BM), odnoszącą się do możliwości odliczania VAT z faktur wystawionych przez małżonka podatnika, prowadzącego odrębną działalność gospodarczą.

W zakresie podatków dochodowych przedstawiamy wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2013 r. (II FSK 2454/11), dotyczący momentu powstawania nadpłaty w związku ze złożeniem korekty deklaracji lub pobraniem nienależnym podatku u źródła.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Podatnik nie może pytać o cały biznes”, którego autor analizuje jeden z wyroków NSA(I FSK 1501/12), dotyczący opisu stanu faktycznego i sposobu formułowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 41/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish