Skip to content

TaxPress nr 40/2014

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2014 r. (I FSK 1281/13) dotyczący obowiązku rozliczania podatku VAT w sytuacji, gdy podatnik udostępnia nieodpłatnie zleceniobiorcy swoje narzędzia jedynie dla celów wykonania umowy zlecenia.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 9 września 2014 r. (II FSK 2453/12) odnoszący się do możliwości uwzględniania w kosztach nadwyżki powstałej w związku z wahaniem kursów walut w sytuacji, gdy podatnik opłaca raty leasingowe jako równowartość obcej waluty w złotych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Najem busa dla cudzych pracowników bez VAT”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 8 października 2014 r. (I FSK 1513-1514/13) dotyczący opodatkowania VAT świadczenia polegającego na organizowaniu nieodpłatnych przewozów do pracy dla pracowników firm współpracujących ze spółką.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Można ukarać pełnomocnika”, w której interpretujemy wyrok NSA z dnia 7 października 2014 r. (II FSK 2449/12) dotyczący możliwości ukarania pełnomocnika spółki karą grzywny w sytuacji trzykrotnego niestawienia się w siedzibie spółki w związku z prowadzoną kontrolą podatkową.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 40/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish