Skip to content

TaxPress nr 40/2013

W pierwszym październikowym numerze chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 24 września 2013 r. (II FSK 2602/11), dotyczący odliczania VAT
z faktur niedokumentujących prawdziwych zdarzeń gospodarczych.

Nawiązujemy także do artykułu pt. „Konserwacja autostrady nie jest usługą kompleksową”, którego autorka omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 września 2013 r. (I SA/Rz 497/13), odnoszący się do opodatkowania VAT złożonej usługi konserwacji autostrady.

W zakresie podatków dochodowych za ciekawy uznaliśmy jeden z wyroków NSA
(II FSK 2628/11), dotyczący sprzedaży budynku wykorzystywanego w prowadzonej działalności, nieujętego w ewidencji środków trwałych.

Wskazujemy także na materiał pt. „Urząd nie może się oglądać na Trybunał Konstytucyjny”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 13 września 2013 r. (II FSK 2644/12), dotyczący zawieszania postępowania podatkowego w związku z toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniem w analogicznej sprawie.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 40/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish