Skip to content

TaxPress nr 4/2014

W najnowszym wydaniu chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2014 r. (I FSK 346/13), dotyczący odliczania VAT w związku z transakcjami zakupu złomu.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Wynagrodzenie za zniszczenie towaru z  VAT”, którego autor omawia wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. (I SA/Łd 1152/13), odnoszący się do opodatkowania VAT czynności polegających na zniszczeniu towaru zamówionego przez klienta na jego polecenie.

W zakresie podatków dochodowych za interesującą uznaliśmy interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. (ILPB1/415-1015/13-2/AMN) w kwestii opodatkowania PIT czynszu płaconego w zamian za dzierżawienie gruntów, na których budowane są elektrownie wiatrowe.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Organ podatkowy nie zawsze może posłużyć się opinią biegłego”, którego autor omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 stycznia 2014 r. (I SA/Kr 1523/13), dotyczący możliwości uwzględniania przez organ w postępowaniu podatkowym opinii biegłego wydanej w postępowaniu karnym.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 4/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish