Skip to content

TaxPress nr 4/2013

W kolejnym styczniowym wydaniu TaxPress pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 grudni 2012 r. (IPTPP1/443-760/12-4/AK), dotyczącą zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego, finansowanych ze środków publicznych, świadczonych przez kolejnego podwykonawcę projektu.

Ponadto uznaliśmy, że na uwagę zasługuje artykuł pt. „Przeznaczenie budynku decyduje o prawie do odliczenia VAT”, którego autorka analizuje interpretację Izby Skarbowej  w Łodzi z dnia 7 stycznia 2013 r. (IPTPP2/443-935/12-4/AW), odnoszącą się do odliczenia VAT od inwestycji polegającej na budowie nieruchomości usługowo-mieszkalnej.

W zakresie podatków dochodowych postanowiliśmy nawiązać do wyroku NSA z dnia 24 stycznia 2013 r. (II FSK 1064/11), dotyczącego powstawania przychodu po stronie pracownika w związku z udziałem w imprezie integracyjnej.

Ostatecznie wskazujemy na artykuł pt. „Podatnik nie płaci odsetek za opieszałość fiskusa”, którego autor omawia  wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 listopada 2012 r.
(I SA/Ol 429/12), dotyczący naliczania odsetek od zaległości podatkowej za okres przewlekle prowadzonego postępowania podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish