Skip to content

TaxPress nr 39/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na jeden z wyroków NSA (I FSK 578/15) dotyczący obowiązku odprowadzania VAT w Polsce od transakcji aukcji internetowych skierowanych do Klientów z Polski, organizowanych przez spółkę mającą siedzibę na terenie RP oraz na Cyprze.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy dwa wyroki NSA z dnia 30 września 2015 r. (II FSK 2033/14, II FSK 3137/14) odnoszące się do tzw. umów cash poolingu, służących zarządzaniu płynnością finansową.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Aport znaku towarowego do spółki jest opodatkowany VAT”, którego autor omawia wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 sierpnia 2015 r. (I SA/Łd 503/15), dotyczący opodatkowania VAT czynności wniesienia do spółki wkładu w postaci znaku towarowego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Jaka stawka podatku od nieruchomości dla mieszkania?”, której autor omawia interpretację Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10 lipca 2015 r. (DW.310.1.2015.ZJ), dotyczącą stawek podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczych, który nie utraciły swojego mieszkalnego charakteru.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 39/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish