Skip to content

TaxPress nr 38/2014

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r. (I FSK 1351/13) dotyczący szacowania obrotu w VAT w przypadku dokonywania transakcji między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 września 2014 r. (I SA/Wr 1715/14) odnoszący się do zwolnienia z CIT wypłaty części kapitału zapasowego dla udziałowców jako środków bezpośrednio związanych z posiadanymi w spółce udziałami w zyskach.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Ulga na złe długi, gdy dłużnik nie zapłacił VAT od wierzytelności”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 14 maja 2014 r. (I FSK 1013/13) dotyczący wysokości ulgi na złe długi w sytuacji, gdy kontrahent podatnika opłacał faktury zakupowe jedynie w kwotach netto.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Dokument to nie świstek”, w której interpretujemy wyrok NSA z dnia 23 września 2014 r. (II FSK 2273/12) dotyczący prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od organu podatkowego (i egzekucyjnego zarazem) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 38/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish