Skip to content

TaxPress nr 37/2017

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Aleksandry Tarki pt. „Czy spółka w likwidacji po przekazaniu składników majątku wspólnikom zapłaci CIT”, w którym autorka omawia pierwszy wyrok NSA dotyczący powstania przychodu w CIT po stronie spółki z o.o. przekazującej swoim udziałowcom majątek w związku z likwidacją. Za istotny uznaliśmy również tekst pt. „Ustawa o CIT nie premiuje wadliwego wykonania usługi” dotyczący możliwości rozliczenia w kosztach w CIT odszkodowań wypłacanych przez przewoźnika klientom w związku ze szkodami i opóźnieniami, także autorstwa Aleksandry Tarki.

Polecamy także Państwa uwadze artykuł pt. „Lista dobrych praktyk chroniących przed oszustami w VAT do końca października”, w którym Redakcja INFOR IFK informuje o wypowiedzi Pawła Gruzy z ubiegłego tygodnia, z której wynika, że resort finansów opublikuje za miesiąc listę praktyk świadczących o dochowaniu przez przedsiębiorcę należytej staranności w VAT. Ważny jest również tekst Aleksandry Tarki pt. „VAT: Sankcja tak, ale w granicach rozsądku” dotyczący możliwości żądania od podatnika zapłaty podatku VAT wynikającego z faktu wystawienia przez niego faktury dokumentującej czynność wyłączoną z VAT, jeśli nie doszło do uszczuplenia budżetu.

Istotny jest także artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Dostał pieniądze, wykazuje przychód”, w którym autor omawia interpretację Dyrektora KIS w zakresie sposobu rozliczenia dla celów PIT usługi świadczonej etapami i opłacanej w kilku transzach. Zwracamy również uwagę na wywiad przeprowadzony przez Monikę Pogroszewską z dyrektorem departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów pt. „Nowa wersja zmian w podatkach – rozmowa z Maciejem Żukowskim z ministerstwa finansów”.

Polecamy także lekturę artykułu Redakcji INFOR IFK pt. „Większa ochrona podatników przed nieuczciwymi kontrahentami„, którym autorzy informują, że rząd pracuje nad nowelizacją Ordynacji Podatkowej wprowadzającą rozwiązanie, zgodnie z którym przedsiębiorcy będą mogli wystąpić do organów z pytaniem o terminowe uiszczanie zobowiązań podatkowych przez ich kontrahentów.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 37/2017

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish