Skip to content

TaxPress nr 37/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na jeden z wyroków NSA (I FSK 862/14), dotyczący opodatkowania VAT zwrotu wydatków koniecznych, poniesionych przez syndyka w związku z wykonywaniem przez niego czynności w trakcie postępowania upadłościowego.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2015 r. (I SA/Wr 1132/15) odnoszący się do obowiązku wstecznego korygowania kosztów w związku ze zwrotem wydatków poniesionych przez podatnika na przeprowadzenie inwestycji.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Kompensata należności a zwrot VAT w terminie 25 dni”, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 lipca 2015 r. (IPTPP3/4512-134/15-5/OS) dotyczącą przyspieszonego zwrotu VAT w przypadku płatności za faktury w drodze wzajemnej kompensaty wierzytelności.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Protokół kontroli jak decyzja”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r. (I FSK 279/14) dotyczący możliwości ponownego określenia przez organ wysokości zobowiązania podatkowego w drodze decyzji w sytuacji, gdy zobowiązanie to w kształcie wynikającym z protokołu pokontrolnego zostało uregulowane już przez podatnika.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 37/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish