Skip to content

TaxPress nr 37/2014

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 16 lipca 2014 r. (I FSK 1276/13) dotyczący oprocentowania niezwróconego w terminie VAT dla spółki fińskiej.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r. (II FSK 1978/12) odnoszący się do korekty kosztów w sytuacji otrzymania dofinansowania do środka trwałego, wobec którego podatnik dokonuje już odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Usługi nie musi świadczyć sama uczelnia”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 17 września 2014 r. (I FSK 1372/13) dotyczący zwolnienia z VAT usług podatnika nauczającego w prywatnej szkole policealnej zagadnień z zakresu prawa karnego oraz wykroczeń w celu przygotowania do wykonywania zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Ogłoszenie upadłości następuje w dacie wydania postanowienia”, w której interpretujemy wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lipca 2014 r. (III SA/Wa 136/14) dotyczący przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek ogłoszenia upadłości układowej spółki.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 37/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish