Skip to content

TaxPress nr 37/2013

Przedstawiamy kolejny numer TaxPress, w którym pragniemy zwrócić Państwa uwagę m.in. na wyrok NSA z dnia 10 września 2013 r. (I FSK 614/12), dotyczący opodatkowania VAT dostawy sprzętu AGD pod zabudowę oraz montażu mebli kuchennych pod zabudowę.

Ponadto przytaczamy m.in. artykuł pt. „Żeby był VAT, musi być usługa”, którego autorka analizuje wyrok NSA z dnia 6 września 2013 r. (I FSK 1315-1316/12) odnoszący się do opodatkowania VAT odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W zakresie podatków dochodowych nawiązujemy do wyroku NSA z dnia 10 września 2013 r. (II FSK 2019/13), dotyczącego uwzględniania w kosztach wydatków na obiady w restauracjach podawane w związku z odbywaniem spotkań biznesowych z kontrahentami.

Za interesujący uznaliśmy także tekst pt. „Zła wola i brak możliwości uchylają ochronę”, którego autorka analizuje wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2013 r. (I SA/Rz 368/13) dotyczący naliczania odsetek od zaległości podatkowych na okres prowadzenia postępowania kontrolnego w sytuacji, gdy postępowanie zostało wydłużone z przyczyn niezależnych od organu.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 37/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish