Skip to content

TaxPress nr 36/2014

W numerze 36/2014 zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 9 września 2014 r. (I FSK 1366/13) dotyczący opodatkowania VAT usług radcy prawnego świadczonych w ramach umowy zlecenia.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2014 r. (III SA/Wa 2865/13) odnoszący się do opodatkowania przychodu powstającego wskutek otrzymania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

W artykule pt. „Wzajemne przejęcie majątku z VAT” możemy zapoznać się z wyrokiem NSA z dnia 8 września 2014 r. (I FSK 1211/12) dotyczącym opodatkowania VAT odszkodowania wypłacanego w zamian za wywłaszczenie nieruchomości należącej do miasta na prawach powiatu.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Obowiązek dowodowy ciąży też na urzędnikach”, w której interpretujemy wyrok NSA z dnia 10 września 2014 r. (II FSK 2256/12) o odpowiedzialności prezesa zarządu spółki z o.o. za długi podatkowe spółki.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 36/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish