Skip to content

TaxPress nr 35/2014

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na trzy wyroki NSA z dnia 5 września 2014 r. (I FSK 1238-1240/13) dotyczące konieczności wystawiania przez dewelopera korekt faktur VAT w sytuacji, gdy zaliczkę na poczet dostawy mieszkania wpłaca jeden podmiot, a ostatecznym nabywcą nieruchomości jest inny podmiot, na którego zostały przeniesione prawa z umowy przedwstępnej.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 27 marca 2014 r. (II FSK1049/12) odnoszący się do ujmowania w kosztach wydatków na dofinansowanie wypoczynku pracowników finansowanych z funduszu na cele socjalno-bytowe.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Każde świadczenie trzeba oceniać osobno”, w którym omawiany jest problem odliczania VAT od kompleksowych usług organizacji szkoleń.

Wskazujemy także na publikację pt. „Umorzenie zaległości tylko w wyjątkowych sytuacjach „, w której interpretujemy WSA w Gliwicach z dnia 22 lipca 2014 r. (I SA/Gl 1612/13) dotyczący umarzania zaległości podatkowych przez organ podatkowy.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 35/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish