Skip to content

TaxPress nr 35/2013

Wrzesień rozpoczynamy kolejnym numerem TaxPress. W najnowszym numerze chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2013 r. (I FSK 1346/12), dotyczący opodatkowania VAT usług polegających na rozbiórce obiektów mieszkaniowych.

Za istotny uznaliśmy także artykuł pt. „Lakoniczne uzasadnienie do poprawki”, którego autorka analizuje wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2013 r. (I FSK 1134/12)odnoszący się do wyboru przez organ jednej z metod szacowania obrotu w związku z określaniem przedsiębiorcy podatku VAT do zapłaty.

W obszarze podatków dochodowych przytaczamy wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (II FSK 2452/11), dotyczący uwzględniania w kosztach odszkodowania wypłaconego leasingodawcy za zużycie maszyn użytkowanych w ramach umowy leasingu ponad normy określone w umowie.

Przytaczamy również  na materiał pt. „Udziały jako prawo majątkowe objęte zastawem skarbowym”, którego autorka analizuje wyrok NSA z dnia 17 lipca 2013 r. (II FSK 2119/11) dotyczący stosowania przez organ instytucji zastawu skarbowego w związku z zaległościami podatkowymi podatnika.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 35/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish