Skip to content

TaxPress nr 34/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2015 r. (I FSK 906/14), którym sąd kasacyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące zgodności z prawem unijnym zwolnienia z VAT niezależnej grupy osób, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 uVAT.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2015 r. (I SA/Rz 537/15) odnoszący się do ujmowania w kosztach/przychodach różnic kursowych, o których mowa w art. 15a uCIT.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Najem i media w galerii z jedną stawką VAT”, którego autor omawia jeden z wyroków NSA (I FSK 1565/13) dotyczący opodatkowania VAT mediów opłacanych przez najemców lokali w galerii handlowej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Nie trzeba mieć dowodu doręczenia fiskusowi pisma”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 22 lipca 2015 r. (II FSK 1562/15) dotyczący skutków prawnych wysłania pisma organowi podatkowemu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 34/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish