Skip to content

TaxPress nr 34/2014

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2014 r. (I SA/Gd 496/14), dotyczący opodatkowania VAT usługi montażu stałej zabudowy meblowej w lokalach objętych społecznym budownictwem mieszkaniowym.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 lipca 2014 r. (I SA/Bk 232/14) odnoszący się do ewidencji faktur korygujących dokumentujących udzielenie rabatu w sytuacji, gdy towar został sprzedany w jednym roku podatkowym, a rabatu udzielono w kolejnym roku podatkowym.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Alarm w mieszkaniu z niższym VAT”, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2014 r. (ITPP1/443-534/14/JP) dotyczącą opodatkowania VAT usługi montażu alarmu w budynkach mieszkalnych.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Osoba trzecia też ma prawa”, w której interpretujemy wyrok NSA z dnia 22 sierpnia 2014 r. (II FSK 2106/12) dotyczący umarzania zaległości podatkowych na wniosek osoby trzeciej, wobec której wydano decyzję o odpowiedzialności za długi podatkowe podatnika.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 34/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish