Skip to content

TaxPress nr 33/2015

Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury najnowszego wydania DMS TAX Press.

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 lipca 2015 (C 183/14) dotyczący odliczania VAT przez podmiot niezarejestrowany dla celów odprowadzania tego podatku.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy uchwałę NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. (II FPS 1/15) odnoszącą się do kwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów uzyskiwanych przez sportowca świadczącego na rzecz klubu usługi sportowe.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Inkaso opłaty targowej jest opodatkowane VAT„, którego autor omawia 3 wyroki NSA z dnia 12 maja 2015 r. (I FSK 700/14; I FSK 22/14; I FSK 499/14) dotyczące opodatkowania VAT działalności podmiotu pobierającego opłatę targową w imieniu gminy.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Nie można zapłacić podatku za kogoś innego i żądać zwrotu„, której autor omawia WSA w Łodzi z dnia 29 lipca 2015 r. (I SA/Łd 450/15) dotyczący zwrotu podatku zapłaconego przez podmiot niebędący podatnikiem.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 33/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish