Skip to content

TaxPress nr 33/2014

W numerze 33/2014 zwracamy szczególnie uwagę na wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 lipca 2014 r. (I SA/Go 367/14), dotyczący opodatkowania VAT transakcji sprzedaży działek wykorzystywanych uprzednio do działalności rolniczej.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. (I SA/Po 1216/13) odnoszący się do opodatkowania PIT dopłaty pieniężnej otrzymanej w związku z wymianą udziałów jednej spółki z o.o. na udziały innej spółki z o.o. to temat główny omawiany w zakresie podatków dochodowych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Rząd przyjął założenia projektu noweli ws. odwróconego VAT”, gdzie autor omawia planowane zmiany w podatku VAT w zakresie tzw. odwróconego obciążenia VAT, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatnik nie może odpowiadać za błąd poczty”, tutaj interpretujemy wyrok NSA z dnia 23 lipca 2014 r. (II FSK 3257/12), dotyczący skutków prawnych postępowania przed sądem administracyjnym w sytuacji, gdy strona nie została powiadomiona o terminie rozprawy i tym samym nie miała możliwości obrony swoich praw.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 33/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish