Skip to content

TaxPress nr 33/2013

Przedstawiamy dzisiaj kolejny numer TaxPress, w którym szczególnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. (PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408), dotyczącą stosowania szczególnych zasad powstawania obowiązku podatkowego w VAT w zakresie usług transportowych.

Za interesujący uznaliśmy także artykuł pt. „Wcześniejszy zwrot VAT tylko przy płatności gotówką lub przelewem”, którego autorka analizuje interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lipca 2013 r. (IPPP1/443-365/13-2/JL), odnoszącą się do możliwości otrzymania wcześniejszego zwrotu VAT w przypadku uregulowania ceny wynikającej z faktury wskutek kompensaty należności.

W obszarze podatków dochodowych postanowiliśmy nawiązać do 4 wyroków wydanych w połączonych sprawach z dnia 13 sierpnia 2013 r. (II FSK 2295/11, II FSK 2296/11, II FSK 2327/11, II FSK 2370/11), dotyczących opodatkowania przychodów
z nieujawnionych źródeł.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Podatek od nieruchomości: Nowa definicja budowli to zagrożenie i dla gmin, i dla firm”, którego autor omawia planowane przez rząd zmiany w zakresie podatku od nieruchomości.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 33/2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish