Skip to content

TaxPress nr 31/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2015 r. (I FSK 515/14) dotyczący prawa do zwrotu nadpłaty w VAT w kontekście instytucji przedawnienia.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 25 marca 2015 r. (II FSK 420/14) odnoszący się do powstawania kosztów ze skapitalizowanych odsetek od kredytu.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Czy komornik jest podatnikiem VAT”, którego autor omawia interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. (PT1.050.1.2015.LJU.19) dotyczącą statusu komornika sądowego jako podatnika podatku od towarów i usług.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Egzekucja pod nadzorem„, której autor omawia wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r. (II FSK 1759/13 dotyczący prawa organu do nakładania na członka władz podatnika kary porządkowej w najwyższej wysokości w toku postępowania egzekucyjnego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 31/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish