Skip to content

TaxPress nr 31/2014

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania TaxPress. W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na jeden z wyroków NSA (I FSK 1246/13) dotyczący zwolnienia z VAT usług zarządzania ryzykiem świadczonych przez bank na rzecz innych banków.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 30 lipca 2014 r. (II FSK 2046/12) dotyczący powstawania przychodu po stronie komandytariusza spółki komandytowej w sytuacji częściowego zwrotu wkładu będącego następstwem obniżenia wkładów przez spółkę.

Ponadto przeczytamy: „Diler musi notować jazdy testowe klientów”, artykuł którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2014 r. (ITPP2/443-461/14/AP) odnoszącą się do odliczania całego VAT przez dilera od samochodów demonstracyjnych.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Nie ma przepisu, nie ma skutków”, w której interpretujemy wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lipca 2014 r. (III SA/Wa 136/14) dotyczący przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek ogłoszenia upadłości wobec podatnika.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 31/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish