Skip to content

TaxPress nr 30/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r. (I SA/Po 883/15) dotyczący stawki VAT w przypadku refakturowania mediów w związku z wynajmem lokalu.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2015 r. (IBPBI/1/4511-288/15/AP) odnoszącą się do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów składki ubezpieczenia auto casco firmowego samochodu.

Przeczytamy również artykuł pt. „Obniżony VAT przy wykonywaniu trwałej zabudowy meblowej”, którego autor omawia wyrok WSA w Szczecinie z dnia 2 lipca 2015 r. (I SA/Sz 1536/14) dotyczący opodatkowania VAT kompleksowej usługi polegającej na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu trwałej zabudowy meblowej kuchni na indywidulane życzenia klienta w lokalu mieszkalnym.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Zamiar spłaty podatku w ratach nie wstrzyma egzekucji”, której autor omawia 2 wyroki NSA z dnia 10 czerwca 2014 r. (II FSK 1705/12) i 12 czerwca 2014 r. (II FSK 1722/12) dotyczące złożenia przez podatnika wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej w raty w kontekście prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 30/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish